• Sinema
  • Edebiyat
  • Müzik
  • Yaşam
  • Görsel Sanatlar
  • Genel Kültür

“Antik Yunan müziği”ne bakış

Antik Yunan müziği çoklu seslerden oluşan genellikle soylular ve tanrılar için icra edilen bir müzik olarak bilinmektedir. Antik Yunan’da müziğe mistik bir hava katılarak sanatın dinsel boyutu ön planda tutulmuştur. Antik Yunan medeniyetinde her olguya veya olaya bir tanrı atfedildiği gibi müziğe de bir tanrı atfedilmiştir. Bu, tanrı müzik tanrısı Apollon’dur.

Reklam

a

Translate:

Translate »