“7 sanat nedir, 7 sanat dalı hangileridir?” diye merak ettiniz mi hiç? Sanat, insandaki güzeli sevmek ve ondan ruhi bir zevk alma duygusundan doğmuştur. En genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir sanat. İnsanlık var olduğundan beri sanat yapma yolları ve mecraları değişmiş ve dallara ayrılmıştır. İşte genel olarak kabul gören 7 sanat dalı:

1- Resim ve Heykel

7 sanattan ilki ve en eskisidir. Mağaralara çizilen şekillerden beri insanoğlu resim yapıyor. Güzel sanatlar olarak da geçer ama daha sonra güzel sanatlar başka sanat türlerini de içine almıştır.

2- Müzik

Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı; bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması olarak tanımlanır.

3- Tiyatro

 

Tiyatro, Yunanca, görülen veya bakılan yer. Sahne anlamına gelen “Tea” kelimesinden türemiştir. Tiyatro yerine drama, dram veya dramatik tür kelimeleri de kullanılmaktadır. Yaygın hümanist bir deyişle “tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı”dır.

4- Dans

  

Dansın belli bir tanımı olmamakla beraber uzay boşluğunda yapılabilecek sonsuz hareketler bütünü olarak ele almak yanlış olmaz. Yaşamı, insanı, mitolojiyi, kültürleri estetik figürlerle yansıtır.

5- Edebiyat

Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatıdır edebiyat. Şiir, roman, öykü gibi alt dallara ayrılır. Ruhu güzelleştirmenin yanında olgunlaştırma gibi bir özelliği de vardır.

6- Yapı (Mimari)

Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Tanımı sanatı hatırlatmasa da sanatsal özellikleri bulunan yapılarımız çok fazla ve oldukça güzeldir. Mimaride “estetik” ana amaçtır.

7- Sinema

7 sanat içinde en genç olanı… Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde. İnsana, hayata dair her şeyin olduğu, diğer sanatların bir karışımı olan sinema, “yedinci sanat” adıyla da meşhurdur. İtalyan asıllı Fransız film kuramcısı Ricciotto Canudo sinemayı, “yedinci sanat” olarak tanımlamıştı ve günümüzde de bu şekilde kabul ediliyor.

Bonus:

8- Fotoğraf

Son sanattır denilebilir. Fotoğrafı, sanatsal yaratıda bir araç olarak kullanarak, düşünsel ve estetik boyutta ele almak… Öyle kareler vardır ki bir resimden veya bir film sahnesinden çok daha fazla şey anlatır insana dair. Fransız düşünür Roland Barthes’ın dediğini anımsayın:  “İnsanlık, ilk kez, fotoğraf sanatıyla beraber, kendisi hakkında ve şifresi olmayan bir haberleşme yolu buldu.”