ANLAMAYA DAİR

Anlamsızlığı yaşamak! Bilinmeyeni anlama konusu her zaman için bir muammadır. Bu sebepten bilinmeyeni anlamaya çalışan ve anlayan kişiler her zaman en üstte tutulmuşlardır. Ne mutlu ki bilinmeyenin üzerine gidene. Bilinmeyenin basitten karmaşığa kadar insan için anlaşılmaya, yaşamaya ve hissetmeye olan seyri ile anlaşılanın kendisi için izlediği seyir daima aynı olmuştur. Ama anlamın seyrinin ötesinde ya da standart anlayış ve kavrayışın dışına çıkan bir şey vardır ki daima kafa karıştırmıştır, korkutmuştur: ölümün anlamının kavranamayışı ya da anlaşılamaması.

Burada muhtemelen anlamsızlığı (ölüm) anlamak ya da kavramak yerine anlamsızlığı yaşamak ortaya çıkıyor.  Anlamsızlığı yaşamak yada kavramanın anlamsız olmakla anlaşılabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne mutlu ki anlamsızlığı yaşama, kavrama cesareti gösterene. Ne mutlu ki anlamsızlığa koşana.

Ancak belirtilmesi gereken önemli bir nokta var ki o da asli anlamın anlamsızlıkla anlaşılamayacağının kavranılabilinmesinin gerekliliği. Anlama ulaşmak, anlamsızlıkla değil anlamı kavramakla olabilecek bir şey midir?

ETKİ ÜZERİNE 

Burada etki ve etkinin davranışa olan katkısı üzerine yani davranışı şekillendirmesi üzerine temel olarak neyi almamız ya da neden bahsedeceğimiz konusu şuan için bir muamma. Burada önemin üzerine düşünüp onu kavradıktan ya da öneme değer verdikten sonra daha doğrusu önemli olana verilen değeri kavradıktan sonra yazımıza başlayabiliriz. Soru ne? Yani bizim için ne önemli, ne önemsiz ya da önemin bir önemi var mı?

Standart hayat içinde yani değerleri ve önemleri bizim oluşturmadığımız yani etki üzerine oluşmuş davranışlarımızla bu davranışların etki üzerine oluştuğunun bilincine varılan iki farklı durum üzerine konuşacağız.

Etki üzerine oluştuğunun bilincine vardığımız davranışlarımızda gerçekten değişiklik yapılmalı mı, yoksa istenilen kadar değişiklik yapılıp sonra yine standart hayatımıza geri mi dönmeliyiz? Galiba burada ilk değer vermemiz gereken, ilk önem vermememiz gereken şey etki ve etki üzerine oluşmuş olan bilincimizin farkına varmak. Bu bizim ilk ulvi ve ulaşılması en mühim değerimiz olsun.

Burada bir parantez açıp olması gerekenin bir modelini ortaya koymaya çalıştığımızı ve mümkün olduğunca objektif olmaya çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Ama unutulmaması gereken bir başka konu da burada yazılanların kesilen ahkamların değerinin etkisinin size bağlı olduğudur.

Yani tüm bu kelimeleri değerli ya da değersiz kılmak tamamen sizin elinizde, bunlar salt ve kesin doğrular değildir. Tüm bu yazılardan etkilenip etkilenmemek dolayısıyla değişip değişmemek tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Bu inisiyatifi iyi değerlendirmek gerek çünkü biliyoruz ki anlamak değişimdir.