Garip Akımı ile ilgili her şey

Türk edebiyatını derinden etkilemeyi başarmış bir şiir akımı… İşte Garip Akımı ile ilgili her şey 1) Garip ya da Birinci Yeni, ortaya çıktığı güne kadar şiirde kabul görülen bütün kuralları hiçe saymış, yıkmış ve yeni bir dönem başlatmıştır. Devrimsel olarak adlandırılan bu akımın öncüleri Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday‘dır. 2) Orhan Veli, içlerinden belki de en “Garip” olandı.  Lisedeki edebiyat öğretmeni Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın yönlendirmesiyle aruz vezinli ilk şiirlerini yazmış, daha sonrasındaysa nesiri şiire adapte edip, Garip Akımı’nı başlatmıştır. En bilindik şiirlerinden olan Kitabe-i Seng-i Mezar ya da Yazık Oldu Süleyman Efendi’ye şiirinde sıradan insanların...

Read More