CSKSD 11. Olağan Genel Kurulu duyurusu

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu, 11. Olağan Genel Kurul toplantısı kararı almıştır. Genel Kurul, 25 Ekim 2019 Cuma günü, saat 11:00’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (Osmanağa Mh., Ali Suavi Sk, No:7, Bahariye – Kadıköy / İstanbul adresinde) yapılacaktır.

(Toplantı duyurusu, ayrıca İnternet’te üyelerin elmek adreslerine iletilecek; sosyal medya ve yazılı basından paylaşılacaktır)

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20 Kasım 2019 Çarşamba günü, saat 12:00’de yine Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacaktır (Osmanağa Mh., Ali Suavi Sk., No:7, Bahariye, Kadıköy – İstanbul)

Genel Kurul Gündemi şöyle belirlenmiştir:
1. Saygı duruşu, İstiklâl Marşı, divanın oluşması, açılış konuşması
2. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması
3. Mali raporun okunması
4. Denetleme Kurulu raporunun okunması
5. Raporlar üzerine görüş, düşünce, eleştiri ve değerlendirmeler
6. Görüş, düşünce, eleştiri ve değerlendirmelerin Başkan
ve Yönetim Kurulu üyelerince yanıtlanması
7. Yönetim Kurulu’nun aklanması
8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asil
ve yedek üyelerinin seçimi
9. Dilekler
10. Kapanış

Not: Üvercinka’daki duyuruda (Ekim 2019, S: 60), adresin yanı sıra, yıl da, bir dizgi yanlışı sonucu, 2017 olarak gösterilmiştir. Doğrusu 2019 olacaktır.