Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD) Yönetim Kurulu, aylık olağan toplantısını ressam Tuğrul Çutsay’ın atölyesinde gerçekleştirdi. Ülkenin içinde bulunduğu koşulların masaya yatırıldığı toplantıda, kültür sanat sorunları da tüm yönleriyle değerlendirilerek sanatın işlevi, sanatçı ve aydınların güncel sorumlulukları ele alındı.

Seyyit Nezir, Aydan Ay, İbrahim Hacıbektaşoğlu, Damar Orhan Özgül, Nisa Leyla, Ali Kandaz ve Olcay Bağır’dan oluşan CSKSD Yönetim Kurulu, kültür sanat ortamında derneğin etkili konumunu Üvercinka dergisiyle daha geniş okur kesimlerine ulaştırması yönünde önlem ve çabalar için kapsamlı bir program hazırlayarak ilerici kamuoyunun değerlendirmesine sunacak.

Bu bağlamda derneğin Dünya Öykü Günü, Dünya Kadınlar Günü, Dünya Şiir Günü gibi etkinliklerde toplumsal katkısının yükseltilmesi, bu çerçevede tüm kültür sanat dernekleriyle dayanışma ve işbirliği yapması, giderek ortaklaşa yürütülecek bir Kültür Sanat Kurultayı doğrultusunda hazırlık kararı alındı.

CSKSD’den PEN Yazarlar Derneği’ne kutlama