Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği (CSKSD) Yönetim Kurulu, “PEN Yazarlar Derneği”nin 31 Ocak Cuma günü gerçekleşen Genel Kurulu sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu’nu yayımladığı bir mesajla kutladı. CSKSD’nin olağan Yönetim Kurulu toplantısında oluşan kutlama metni ise şöyle:

“PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu’na,
PEN Yazarlar Derneği, ülkemizde 70 yıldır süregelen varlığıyla sanatçı ve aydın birikiminin sürekliliğini temsil etmektedir. Derneğinizin 31 Ocak’taki Genel Kurulu, bu sürekliliğin somut yansımasıdır. Genel Kurul’da, 1970’lerden beri ülkemizin en etkili yazar örgütlenmesi ve yazarların meslekî öz örgütü olan TYS’nin de güç birliğiyle önemli bir tarihsel aşamaya gelindiği vurgulanmış olmaktadır. “CSKSD; aydın ve sanatçıların öncü güç birliği olmaksızın hiçbir ülkede yıkım odaklarının püskürtülemediği gerçeğini bu vesileyle bir daha anımsayıp anımsatırken, hakikatin sözcülüğünü her zamankinden daha kararlı biçimde üstlenmek gereğini vurgulamaktan yanadır. “CSKSD; ülkenin içinde bulunduğu zorlukları aşma doğrultusunda oluşacak zemin ve irade birliğine bütün olanaklarıyla katkı vermeye hazır olduğunu ve her türlü desteği sağlamadaki kararlılığını bir daha belirtmeyi görev sayarak, halkın umut dolu arayışlarına yaratma ve anlatım özgürlüğünün ışığını taşımada PEN’in yeni Yönetim Kurulu’na başarılar diler.”

CSKSD Yönetim Kurulu

PEN Yazarlar Derneği

Zeynep Oral yeniden başkan

PEN Yazarlar Derneği’nin 2020 Olağan Genel Kurulu 31 Ocak Cuma günü İstanbul’da Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı salonunda yapıldı. Başkanlığa yeniden Zeynep Oral seçildi.

Yapılan seçimle görev dağılımı şöyle belirlendi: Yönetim Kurulu: Zeynep Oral (Başkan), Halil İbrahim Özcan (İkinci Başkan), Tülin Dursun (Genel Sekreter), Tarık Günersel (Uluslararası İlişkiler Sekreteri), Zeynep Aliye (Sayman), Haydar Ergülen (Üye) ve Sevin Okyay (Üye); Denetim Kurulu: Zülfü Livaneli, Şenel Gökçe ve Ahmet Çakmak; Onur Kurulu: Deniz Kavukçuoğlu, İnci Aral ve İkna Sarıaslan.

CSKSD kültür sanat dernekleriyle işbirliğini genişletiyor