Sinema, bir sanayi olarak, her ülkede aynı şekilde gelişemedi ve de gelişemiyor; o ülkenin şartlarına ve potansiyeline bağlı kalmak zorunda olduğu için. Bir sanat olarak sinema, ondan önceki sanatlara kıyasla, en masraflı olanıdır; çünkü tekniğe, araçlara, buluşlara, günden güne gelişen teknolojiye sıkı sıkıya bağlıdır. Sanatçı bir birey ise; sinema kolektif, toplu bir çatışmadır, geniş finans kaynaklarını gerektiren. Her defasında değilse bile (az imkânlar ile başyapıtlar yaratılabilir) genelde –ve bir yatırım olarak- öyledir ve öyle olduğunda sinema iktisadi bir boyutu gerektiren, kendi iktisadına sahip olan tek sanattır.

Kaynak: Dünya Sinema Sanayii, Giovanni Scognamillo, Timaş Yayınları, 1997. (Sf.9-10)