Müziğin tarihi

Müziğin tarihi tarih kadar eskidir. Müzik, insanoğlunun varoluşundan itibaren meydana gelen ihtiyaçlar, eğlence, zevk ve haberleşme gibi çeşitli nedenlerle tesadüfî, bilinçli veya gayr-i ihtiyari olarak ortaya çıkmış ve zaman içerisinde sistemli ve yazılı bir hale gelerek, gelecek nesillere aktarılan bir sanat ve bilim halini almıştır. Müzik kelime kökeni olarak musiki sözcüğünden türetilmiştir. Musiki kelimesi ise … Okumaya devam et Müziğin tarihi