Sakal ve bıyık yüzyıllardır her kültür için erkekliğin sembolü ve erkekleri, kadın ve çocuklardan ayıran en belirgin özellik olarak sayılmıştır. İyi ama sakal ve bıyık neden önemli?

Sakal erkekler için sadece yüzde çıkan kıllardan çok daha öte bir anlam taşımakta, psikolojik, sosyal ve estetik açıdan değerlerler yüklenmiştir.

Kimi erkeğe göre dış görünüşlerinde oynayabilecekleri ve böylelikle değişik imajlara bürünebilecekleri bir nevi “değişim aracı” ya da “erkeklerin makyajı”

Kimilerine göre daha çekici olmalarını sağlayan ve özgüven veren…

Kimilerine göre dünya görüşlerinin ya da dini inançlarının bir simgesi ya da gereği…

Kimilerine göre karizma…

Kimilerine göre çocukluktan erkekliğe geçişin ispatı…

Kimilerine göre kadınlar tarafından beğenilme nedeni…

Kimilerine göre erkek olmanın kayıtsız şartsız gereği…

Ama her şekilde erkeklerin kendilerini ifade etmelerinin en önde gelen aracı