Bir senaryo yazarında bulunması gereken özellikleri kısaca şöyle sıralamak mümkündür:

  • Yazar düşüncelerini sözle, ama daha çok görüntü ile anlatmasını bilmelidir.
  • İmge dünyası geniş olmalıdır.
  • Dramatik olayları yakalamasını ve belirtmesini iyi bilmelidir.
  • Öyküyü sinemanın özelliklerinden ve üstünlüklerinden yararlanarak anlatmasını bilmelidir.
  • Çevresiyle ve toplumla ilgili çok yeterli bir gözleme sahip olmalı ve gözlemini senaryodaki öyküde kullanabilmelidir.
  • İnsanları, insanların davranışlarını, insanların duygularını ve tepkilerini iyi bilmeli ve bunları yansıtırken psikolojik durumların ortaya çıkmasını sağlamalıdır.

Kaynak: Senaryo ve Yapım (1. Kitap), Mahmut Tali Öngören, Alan Yay., 1996. (Sf. 27)