1514 tarihli Quentin Massys’e (1466-1530) ait Tefeci ve Karısı tablosuna dair söylenecek çok şey var. Massys, Tefeci ve Karısı adlı resim çalışmasıyla, tarihsel önemde bir anı yakalamış.

Resmin sağ alt köşesinde görülen kitabın rast gele açılmış sayfasında Meryem Ana ve çocuk çizimi bulunmasına rağmen kadının gözleri sanki istemsizce de olsa kocasının elinde tuttuğu paraya ve teraziye kaymış durumda. Bir tefecinin elinde terazi olması belki dönemine göre o kadar şaşılacak bir durum değildir ama ressam açık bir şekilde dinsel olanla dünyevi olanın zıtlığını bir arada toplamış.

Tefeci ve Karısı tablosuna dair söylenecek şeylerden biri de; tablonun alt ortasında görülen dış bükey ayna sayesinde kendisini de bir pencerenin önünde gösterirken pencereyi sadece aydınlık kaynağı olarak kullanmamış, pencerenin oluşturduğu haçı daha çok öne çıkarmış. Mesaj açıktır: Tefeci için artık tartışılmaya değer olan ve adalet meselesi “denklik” ve “eder”le ilgilidir. Dinsel olan ise yaşamın içinden çekilmiş, kiliseye terk edilmiştir.

1514 tarihli Quentin Massys’e ait Tefeci ve Karısı adlı çalışma.

Quentin Massys

1465’da Belçika’da doğan Flaman ressamı Quentin Massys, doğalcılığıyla, Flaman resim sanatında gotik üslubunun idealizminden uzaklaşıp, Pieter Brue- gel`in yapıtlarına ulaşacak gelişmeyi başlattı. 

15. yüzyıl sonu İtalyan resmi öğeleri ile gotik üslubu geleneğine dayalı Flaman sanatının öğelerini birleştiren ilk Flaman ressamı olan Quentin Metsys, büyük üçkanatlıların yanı sıra, modellerinin ruhsal durumlarını yansıttığı portreler ve günlük yaşam tabloları yaptı. 1530 yılında Belçika’nın Anvers kentinde öldü.

Başlıca yapıtları: İsa’nın Toprağa Verilişi, Tefeci ve Karısı, Azize Meryem, Erasmus, Piskoposluk Kurulu Üyesi