62. sayısıyla 5. cildini (2019) tamamlayan Üvercinka, kapak yazısında Taşeron Edebiyat başlığını taşıyor. Edebiyatın iliştirilmiş işlevler donandığı, geçici ilişkiler ve hazlar için sıradan işlerde kullanıldığı günümüzde yazarın her türlü sorumluluk, mesleki etkinlik ve örgütlenmeden uzak duruşu, edebiyatı sosyal medya geyiklerinde arayışı irdeleniyor.

Halûk Cengiz, polemik söylemiyle kaleme aldığı “Homurdanmalar 2: Ucuz İmgelerle Türkçeye Zarar Veriliyor” yazısında edebî taşeronlaşmanın örneklerini sergilerken; Mahmut Aksoy, Geleneksel Ödlek yazısında konuyu gelenekle ilişkide tutarlılık bağlamında ele alıyor. Emrah Sönmezışık, Şiiri Yeniden Kurgulamak yazısıyla şiir teknolojisine bakışını yapay zekâya açıyor.

Modern Türk resmi üstüne incelemeler

Akademisyen Mustafa Karadeniz, bir kitap oylumundaki kapsamlı Cemal Süreya çalışmasının bu ayki diliminde şairin şiirinde resmin ve rengin yoğunlaşmasını ele alıyor. Barış Erdoğan, Cemal Süreya’nın sözlerinden yola çıkarak merceğini resmin şiirle örtüşmelerine tutuyor. Tuğrul Çutsay, Modern Türk resmi üstüne incelemesinin bu ayki bölümüyle daha bütünleyici bir işlev yükleniyor.

10. ölüm yıl dönümü dolayısıyla TÜYAP Kitap Fuarlarındaki panellerin yanı sıra 26 Aralık’ta BMKM’de Türk Dili Perşembe Toplantısında anılacak olan Demirtaş Ceyhun, dergide Kemal Bek, Seyyit Nezir ve Kemalettin Kaya’nın yazılarıyla değerlendiriliyor.

Üvercinka

Veysel Boğatepe, Jöntürklerin Meşrutiyet Tartışmaları yazısında edebiyat ve toplumsal tarih açısından gölgede kalan konulara değinirken Namık Kemal’in mason olduğu yönündeki savları da yanıtlıyor.

Dergideki çeşitlilik

Halit Payza; İyilik Tanrısı, Kötülük Tanrısı: Musa,Horus, İsa ve Diğerleri yazısında edebiyatın vazgeçilmez kaynağı olarak Yeni Ortaçağ süreciyle birlikte daha yaygın kullanılan dinsel mitolojiye ilmek atıyor, okuru dinsel temaların siyasal gündemde de maya tutmakta oluşuna gönderiyor.

Dergide Ömer Demircan, Türkçe Yineleme; Yıldız Tümerdem, Atatürk ve Türk Dili yazılarıyla; İsmail Kayalıoğlu ve Mustafa Ağaoğlu felsefe değerlendirmeleriyle bütünleyici katkılarını sürdürüyor. Nisa Leyla’nın ABD’de yaşayan Ümit Şener Ta ile söyleşisi, Işıl Madak Kaya’nın Vagus ve Frenik başlıklı kısa denemesi derginin çeşitliliğini zenginleştiriyor.

Her geçen gün sağlığına daha bir kavuşmakta olan Süreyya Berfe’nin yanı sıra Dağhan Dönmez, Damar Orhan Özgül, Duran Aydın, Evin Okçuoğlu, Figen Şentürk, Gülşen Şenderin, Hüseyin Alemdar, Mecit Ünal, Mehmet Sadık Kırımlı, Mustafa Alagöz, Mustafa Emre, Mustafa Günay, Nurcan Çelik, Şenol Gürel, Uluer Aydoğdu, Yusuf Ziya Bozdoğan, Zeki Gümüş dergide şiirleriyle yer alıyor.

Üvercinka dergisini bayilerde bulamayan okurlar semt kitabevinin emekkitap.com‘a ya da odaTV‘ye sipariş vermesini isteyerek kargo ücreti ödemeden dergiyi edinebilirler.