Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derneği‘nin çıkardığı Üvercinka dergisinin Temmuz 2019 tarihli 57. sayısı çıktı.

Emeğin özgürleşme sürecinde insanlığın tarih boyunca edindiği birikimi ve kalıcı değerleri tüketerek yerine dijital teknolojik donanımla zırhlandırılmış hurafe ve safsatayı yerleştirmek ve yaşama karşı ölümü kutsallaştırmak üzere kapitalizmin Yeni Ortaçağ ideolojisini kültürel ve sanatsal bağlamda yüklenen Postmodernizmle uzun soluklu savaşımında edebiyatın yıkılmaz kalesi olma ereğiyle yola çıkan Üvercinka, bu tutumunu direnç ve ısrarla sürdürüyor. Kapak yazısında, “uygarlığın taşıyıcısı olan atı türsel ölüme terk eden kapitalizmin aynı yazgıyı dijital teknolojiyle insanlık için hazırladığı” vurgulanıyor.

Derginin “Ritmik İmgelem ya da Şiir Uyandırır” başlıklı ana yazısında Seyyit Nezir, postmodern şairlere ironik göndermelerle köklü eleştiriler yöneltirken; Ünal Karahasan, “Hormonlu postmodern taarruza karşı otantik organik bireşimler sarmalında Tasavvuf” düşüncesine giriş irdelemesi sunuyor. Mecit Ünal, “Demirtaş Ceyhun ve Hakikat Mücadelesi”  yazısında, ABD güdümlü FETÖ – AKP – liberal ve ayrılıkçı sol saldırılara ve postmodernizme karşı, “Türk aydınlarının dönem sözcülüğü” görevini üstlenerek aydınlanmacı yurtsever devrimcilerin savaş bayrağını açan Demirtaş Ceyhun’un gerçekçilik tutkusunu sergiliyor.

Beyazıt Kahraman, 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrasında dalga dalga büyüyen “kurtuluş duygusu”nun tüm ilericilerde “aldatılmaya son” getirecek bir program ve eyleme kavuşması önerisini açımlıyor. Selahattin Bağdatlı, Haldun Taner’in çok yönlü bir yazar olarak Keşanlı Ali Destanı ve birçok yapıtındaki toplumsal belirlemeleri ve edebî değerini anımsatıyor.

Işıl Madak Kaya, sözlüklerin hiç uğramadığımız sayfalarında tozlanan bikr-i mazmun tamlamasını, Aydan Ay’ın Kadife Böcek öyküsünden yola çıkarak güncel yorumlara taşıyor.

Halit Payza, “Üç İstanbul’da Korkuya Yenik Bir Sultan: II. Abdülhamit” yazısında, 111 yıl öncesinden bugüne ışık tutarken bire bir benzerlikler yakalıyor. Veysel Boğatepe, Piramit Sanat’ın düzenlediği “19 Mayıs – 100. Yıl” sergisini değerlendiriyor. Ressam Tuğrul Çutsay, “Modern Türk Resmi” yazı dizisinin bu ayki bölümünde, “Kuramla Gelen Yenilikçi Kuşak: D Grubu”nu sergiliyor.

Halûk Cengiz; “edebiyatta ada” temasını işlediği yazı dizisinin son bölümünde, Türk ve dünya edebiyatından ilginç saptamalar sunuyor. Barış Erdoğan, bu ayki denemesinde, “Ayna karşısındaki duyarlıklara” edebî örneklerle değiniyor. Hasibe Ayten, “Gün Dilimi”nden kesitler sunarak okuru dünden bugüne duyarlık gezintisine çıkarıyor. İkbal Kaynar; mitolojiden yola çıkarak kadınların özgürleşme savaşımının edebiyattaki izlerine ayna tutuyor.

Nuray Gök Aksamaz, Emine Erbaş’ın “İnce Zamanlar”; Müzeyyen Susar, Murat Kınıkoğlu’nun “Bozkır’ın Efendisi”; Fatma Türk Kuşkaya, Ümit Öztürk’ün “Aspava Hayat” kitabını değerlendiriyor. Nazmi Bayrı, “Çam Kozalağı Öykü Ödülü” öyküsünde, ödül düşkünlüğü yüzünden edebiyata verdiği zararla gerçek okurların edebiyattan soğumasına yol açan yazar tipini ironik bir anlatımla sergilerken; Celal İlhan “Çelik Heykelcikler”de, iş ortamında sözüm ona sanata şans yaratma girişimi içindeki kimi kapitalist işletmelerin gerçek karşısında sanatı nasıl terk ediverdiklerini çarpıcı bir öyküyle işliyor.

Zühal Tekkanat, Aydınlık Günceler’de; Fatma Başural, “Karpuz Tarlasında Bir Yaz” öyküsünde; Nusret Karaca, “Balkan Günlüklerim”de yaşamdan sıcağı sıcağına izler sunuyor.

Dergi; Süreyya Berfe’nin son şiirlerinin yanı sıra Ahmet Emin Atasoy, Dağhan Dönmez, Damar Orhan Özgül, Elif Sorgun, Emine Erbaş, Halit Özboyacı, Mecit Ünal, Mustafa Şanlı, Nurcan Çelik, Remzi Çatak, Turgut Tan, Yelda Karataş’ın yediveren gül örneği şiirleriyle düşünsel bütünlüğünü tamamlıyor.

Ayrıca Üvercinka’yı bayilerde bulamayan okurlar semt kitabevinin emekkitap.com‘a ya da odaTV‘ye sipariş vermesini isteyerek kargo ücreti ödemeden dergiyi edinebilirler.