Yeşilçam’da aile olmak çok mühim. Özellikle Ertem Eğilmez’in Arzu Film ekolünün ürettiği filmlerdeki karakterlerinin “aile” kurmaktan başka şansları yoktur. “Filim Bir Adam Ertem Eğilmez” kitabı Yeşilçam’da aile olmak konusunda bir şeyler söylüyor:

“Ertem Eğilmez ve Arzu Film karakterlerinin “aile” kurmaktan başka şansları yoktur. Aile kurmak, bir aileye ait olmak onlar için kaçınılmazdır. Sıcak ve dayanışmacı bir aileye sahip olamayan karakterlerin mutsuz oldukları görülür. Bugün, özellikle, büyük şehirlerde kopuk, ilişkisiz bir hayat sürülürken izlenen filmlerde ailenin ‘sıcak varlığını koruyor oluşu “eski günler”e özlemi pekiştireceği gibi bu konudaki bir yokluğun da filmler yoluyla geçici olarak tamamlanmasına yol açmaktadır. Yapıldığı dönemlerde böyle bir niyetle yola çıkılmamış olsa dahi, günümüzde Arzu Film yapımlarındaki egemen söylem ve yapıların, nostalji duygusunun ağırlığı altında izleniyor olduğu iddia edilebilir.”

Yeşilçam’da aile

  • Kaynak: Filim Bir Adam Ertem Eğilmez, Der. Cem Pekman, Agora kitaplığı, 2010. (Biz Bir Aileyiz: Popüler Sinema ve Yeşilçam Bağlamında Ertem Eğilmez ve Arzu Film, Serpil Kırel, Sf. 231)